Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας  έχει ως εξής:

Καφφές Ηλίας Πρόεδρος
Τσινόπουλος Αντώνης   Αντιπρόεδρος
Φάτσης Στέργιος Γεν. Γραμματέας
Μπάκος Χρήστος Ειδ. Γραμματέας
Λιντέρης Νίκος Ταμίας
Χαχάμης Δημήτρης Δημ. Σχέσεων
Κοντονάσιος Γιάννης Μέλος

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβούλιου είναι από 23/2/2017 έως  23/2/2021

Θεσμικοί συνεργάτες

Αγώνες